Aktualizacja: 28.07.2015
Napisz do nas
Oœrodek Szkolenia Monocyklistów

Nowe wyzwaniaLicząca ponad 20 członków sekcja rozpoczęła rok 1985 od występów 21 stycznia w "Teleranku w Opolu" emitowanym w TVP. Impreza ta odbyła się ona w opolskiej hali sportowo-widowiskowej, zwanej "Okrąglakiem". W następnym dniu w prasie znowu było głośno o ekwilibrystach z Chrzelic co zapoczątkowało dobrą passę w 1985 roku, kiedy to sekcja dała pokaz swoich umiejętności w trakcie kilkunastu występów. Cały ten rok był bardzo pracowity nie tylko dla członków chrzelickiej sekcji, ale i dla mnie, bowiem 8 stycznia tego roku założyłem w Opolu pierwszą sekcję jujutsu. Postanowiłem połączyć dwie pasje i gdy tylko była okazja do występów, angażowałem w nie członków obu sekcji. Tak więc publiczność oglądała najpierw występy ekwilibrystów rowerowych, a później adeptów demonstrujących techniki japońskiej sztuki walki.

Po styczniowych pokazach 23 marca 1985 roku kilkuosobowa grupa ekwilibrystów wystąpiła w sali przedsiębiorstwa OPBP nr 1 w Opolu z okazji 40-lecia Wyzwolenia Opola, następnie większa grupa tradycyjnie dała pokaz w Białej z okazji obchodów pierwszomajowych. 5 maja pięcioosobowa grupa ekwilibrystów przejechała w ciągu kilku godzin trasę o długości ponad 60 kilometrów w różnych warunkach terenowych. 12 maja 1985 roku brała udział w imprezie pod hasłem "Radość Zwycięstwa" w opolskiej hali "KS GWARDIA", a 26 maja pokazy ekwilibrystów publiczność podziwiała w Skansenie Wsi Opolskiej w Bierkowicach z okazji Święta Ludowego. Uczestniczyło w nich 22 zawodników. Dalej były występy w Prudniku z okazji "Święta Trybuny Opolskiej" w dniach 1-2 czerwca 1985 roku, w których udział wzięło ok. 30 zawodników oraz pokazy w opolskim "Okrąglaku" na imprezie pt. "Znam prawo o ruchu drogowym" zorganizowanej przez Automobilklub Opolski.

Zapewniłem też ekwilibrystom z Chrzelic i adeptom jujutsu z Opola uczestnictwo w obozie sportowym w Szczedrzyku w okresie od 28 czerwca do 11 lipca 1985 roku. W trakcie trwania obozu 7 lipca sekcja wyjechała do Otmuchowa, by tam zademonstrować swe umiejętności na wielkiej imprezie "Święto Kwiatów". 21 lipca odbyły się pokazy w miejscowości Burgrabice z okazji 40-lecia PRL oraz 40-lecia Gminnej Spółdzielni. 15 września 1985 roku sekcja dała ostatni pokaz w Głogówku z okazji Dożynek Miejsko-Gminnych z udziałem najwyższych władz partyjnych i państwowych.

Nawał zajęć, praca zawodowa, treningi jujutsu oraz założenie rodziny spowodowało, że zaczęło brakować mi czasu na prowadzenie sekcji w Chrzelicach. Zwłaszcza sekcji jujutsu poświęcam bardzo dużo uwagi. Wiele godzin treningów, wyjazdy do Warszawy i innych miast na seminaria szkoleniowe oraz udział w zagranicznych wojażach odsuwają monocykle na dalszy plan. Pomimo tych trudności członkowie sekcji chrzelickiej nadal trenują. A nawet kilku adeptów opolskiej sekcji jujutsu opanowało jazdę na monocyklu, i biorą czynny udział we wspólnych pokazach. Wymienić tu należy m.in. moich asystentów z opolskiej sekcji - Jacka Frydrycha i Macieja Dominika.


Powrót do kroniki


Ludowy Zespół Sportowy
SEKCJA MONOCYKLISTÓW
Chrzelice 177, 48-220 Łącznik
Tel. 602 475 414

monocykle@chrzelice.pl


Eryk Murlowski    
powrót do strony głównej