Aktualizacja: 28.07.2015
Napisz do nas
Oœrodek Szkolenia Monocyklistów

Reaktywacja !!!Z początkiem nowego 1991 roku zacząłem działać w sektorze prywatnym, otwierając własną firmę ochrony, co początkowo też nie sprzyjało podtrzymaniu sekcji przy życiu. Jednak przy pomocy burmistrza Białej, Henryka Małka, próbowałem odtworzyć sekcję. Udało mi się zorganizować pomoc finansową z Urzędu Miasta i Gminy Biała, stworzyć nowy projekt monocykla niskiego i zbudować 10 nowych monocykli. Dało to pozytywny oddźwięk wśród chrzelickiej młodzieży. Znowu ćwiczyła grupka kilkunastu osób, znaleźli się nowi chętni do nauki ale sprzętu było nadal za mało, a ten nowy nie za bardzo nadawał się do nauki. Po prostu był za dobry i za delikatny na tak gwałtowne wyczyny nowicjuszy, tj. na ich spadanie i rzucanie monocyklem. W tym samym roku jeden z moich uczniów z sekcji jujutsu, asystent Wojciech Chryciuk, student III roku AWF we Wrocławiu, napisał pracę dyplomową o monocyklach z Chrzelic pod tytułem: Monocykle z Chrzelic. Z początkiem 1992 roku dotarła do mnie informacja o planowanym przyjeździe do Chrzelic ekipy telewizyjnej w celu nagrania programu sportowego o ekwilibrystach. W wiosce rozpoczęło się "pospolite ruszenie". Przeprowadziłem rozmowy prawie ze wszystkimi umiejącymi jeździć na monocyklach namawiając ich do jeszcze jednego zrywu. W dniach 21 i 22 marca trwały intensywne treningi na asfaltowym placu w miejscowej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Prezes RSP Chrzelice, Pan Zygmunt Piotrowski wcześniej wielokrotnie już społecznie wspomagał naszą sekcję. Także i tym razem nieodzowna była jego pomoc przy remoncie i modernizacji sprzętu. 24 marca 1992 roku do Chrzelic przyjechała ekipa z TVP na czele z redaktorem Tadeuszem Brosiem i rozpoczęło się filmowanie pokazów różnych ewolucji i piłki ręcznej na jednokołowych rowerach. Materiał ten wyemitowano w programie telewizyjnym pt. "...3, 2, 1 start".

Od tego momentu nastąpiła kilkuletnia przerwa w działalności sekcji ekwilibrystyki rowerowej. Rok 1996 to rok nowych nadziei, albowiem pierwszego maja naukę na jednym kole podjął mój syn, Mateusz. Po kilku miesiącach wraz ze swym kolegą, Józkiem Jaworskim na tyle dobrze opanował tę sztukę, że skłonił mnie do podjęcia jeszcze jednego kroku w celu reaktywowania sekcji. Dodatkowym bodźcem było też nawiązanie kontaktu z Międzynarodową Federacją Monocyklistów (IUF), której ówczesny przewodniczący był mile zaskoczony wiadomością o istnieniu sekcji monocyklistów w Polsce. Rozpoczęła się dość regularna wymiana informacji, a ja mając lepsze wsparcie finansowe ze swojej działalności wykonałem kilka nowych monocykli niskich. Udało się zebrać starszych zawodników sekcji i w kwietniu 1997 roku rozpoczęły się treningi na boisku szkolnym oraz kontynuowano jazdy terenowe. W dniu 25 maja 1997 roku sekcja dała pokaz na imprezie sportowej w szkole podstawowej w Białej. Zgromadzona tam publiczność miała okazję podziwiać ewolucje na monocyklach w wykonaniu 9 zawodników sekcji. Rozegrano także pokazowy mecz piłki ręcznej. Był to także pierwszy wspólny mój występ z synem Mateuszem, córką Karoliną i kilkoma nowymi adeptami tej sztuki. Wtedy jeszcze Karolina uczestniczyła w pokazach wykonując wyłącznie ćwiczenia na drążku i elementy akrobatyczne. Od tego dnia powoli odradzał się zamysł reaktywacji sekcji. Częściej już spotykali się na wspólnych treningach nieliczni ekwilibryści. Odbywały się one albo na boisku szkolnym, albo w chrzelickim parku. W późniejszych treningach uwzględniłem część wymagań technicznych IUF, które otrzymałem na początku 1988 roku. Dwa lata później działała już strona internetowa sekcji monocyklistów, gdzie zamieściłem jej historię i sporo zdjęć. Sekcja nie uzyskała jeszcze swojej dawnej świetności, ale znaczący krok został zrobiony. Stan taki trwał aż do połowy 2004 roku.


Powrót do kroniki


Ludowy Zespół Sportowy
SEKCJA MONOCYKLISTÓW
Chrzelice 177, 48-220 Łącznik
Tel. 602 475 414

monocykle@chrzelice.pl


Eryk Murlowski    
powrót do strony głównej