Aktualizacja: 28.07.2015
Napisz do nas
Oœrodek Szkolenia Monocyklistów

Smutne chwileMarzeniem ojca było rozpowszechnienie jazdy i gry w piłkę ręczną na monocyklach w całym kraju. Niestety - 22 lutego 1978 roku umiera w następstwie choroby. Dla mnie i dla całej sekcji był to bardzo silny cios. Straciliśmy swego przewodnika, konstruktora i opiekuna. Nie poddając się jednak smutkowi wraz z dyrektorem SP Piotrem Bieniem zorganizowaliśmy pokaz sekcji w szkole ZSB OKB w Opolu (marzec 1978), a następnie 16 kwietnia 1978 roku występy w dużej imprezie sportowej "Wielobój Gwiazd" w Opolu transmitowanej przez TVP. Artykuł o tej imprezie ukazał się dzień później w "Trybunie Opolskiej". Duży udział w organizacji pokazów w tej imprezie miał pan Piotr Bień wraz z żoną Marią. Pomagał w treningach na szkolnym boisku, gdzie oprócz naszych zawodników przyjeżdżali uczyć się jazdy na monocyklu wyznaczeni uczestnicy z grup biorących udział w telewizyjnej zabawie. W kwietniu, we wspomnianej już gazecie zakładowej ZPB "Frotex" w Prudniku ukazał się kolejny artykuł pt. "Jak się to zaczęło?" W lipcu tego roku sekcja nabrała sił i umiejętności na obozie sportowym w miejscowości Szczedrzyk k/Turawy zorganizowanym przez ZW ZSMP w Opolu, której opiekunem był pan Piotr Bień.

Następną imprezą z udziałem ekwilibrystów z Chrzelic były Targi Solne - PRASOŁKI 78' we Wrocławiu, odbywające się w dniach 1-3 września 1978 roku na Placu Solnym. W tym okresie można było zauważyć pewne osłabienie działalność sekcji, na co m.in. wpływ miał fakt opuszczania szeregów sekcji przez jej członków, którzy wyjeżdżali wraz z rodzinami na zachód. Wbrew różnym przeciwnościom sekcja nadal aktywnie działała. Już w lipcu 1979 roku wzięła udział w obozie harcerskim w Sarnowicach (woj. opolskie). Jego uczestnikami byli również młodzi ludzie z byłego ZSRR i Czechosłowacji. Kierownikiem kilkunastoosobowej grupy ekwilibrystów była Maria Bień. Sekcja otrzymała także ponowne zaproszenie do wzięcia udziału w imprezie "Prasołki 79" we Wrocławiu, dając tam pokazy w dniach 1-3 września. W obu wrocławskich imprezach otrzymałem dużą pomoc ze strony państwa Bieniów. W tym samym miesiącu odbył się jeszcze pokaz w Białej.

1980 rok to lekki zastój w działalności sekcji. Zostałem powołany do wojska, a na czas mojej nieobecności sekcją kieruje dyrektor Piotr Bień. W 1981 roku w kronice sekcji nie odnotowano żadnego naszego udziału w pokazach. Ogłoszony później stan wojenny także nie sprzyjał rozwojowi sekcji. Mała odmiana następuje 20 czerwca 1982 roku - zostaliśmy zaproszeni na pokazy do Głuchołaz z okazji "Dni Głuchołaz". 3 lipca 1983 roku sekcja dała pokaz w Kędzierzynie-Koźlu z okazji zakończenia etapu Wyścigu Pokoju, a w dniach 17-30 lipca uczestniczyła znowu w obozie szkoleniowym w Szczedrzyku. W maju 1984 roku jak zwykle grupa ekwilibrystów uczestniczy w pochodzie pierwszomajowym w Białej. 28 maja ekipa Telewizji Katowice zajechała do Chrzelic by nakręcić reportaż o jedynej sekcji monocyklistów w kraju. Nakręcono wtedy pierwszą część reportażu, drugą część kręcono dopiero w sierpniu. Na początku czerwca ekwilibryści wystąpili jeszcze w Skansenie Wsi Opolskiej w Bierkowicach k/Opola.

Zła sytuacja finansowa chrzelickiej sekcji zmusiła mnie 31.10.1984 roku do zwołania zebrania wszystkich aktywnych jeszcze członków, na którym omówiono sprawy dalszej działalności sekcji. Postanowiono przede wszystkim wyremontować zepsute rowerki, i w części się to udało. Koniec roku nie obfitował już w żadne znaczące wydarzenia, jednak nadchodzący rok 1985 miał się znowu okazać bardzo pracowitym okresem dla sekcji.


Powrót do kroniki


Ludowy Zespół Sportowy
SEKCJA MONOCYKLISTÓW
Chrzelice 177, 48-220 Łącznik
Tel. 602 475 414

monocykle@chrzelice.pl


Eryk Murlowski    
powrót do strony głównej